location:

  1. ชุดตรวจสอบความเป็นบิดาที่ช่วยให้เกิดความสบายใจฟรี
  2. การตรวจสอบความเป็นบิดาทางกฎหมาย
  3. การตรวจสอบความเป็นพี่น้อง
ผู้นำแห่งการทดสอบด้านดีเอ็นเอ(การทดสอบ DNA)แห่งสหราชอาณาจักร

ดีเอ็นเอ ไบโอไซเอ็นซ์ให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับการทดสอบด้านดีเอ็นเอทั้งปวง จากการระบุความเป็นบิดาของเด็กไปจนถึงลูกค้าผู้อพยพที่ต้องการหลักฐานความสัมพันธ์ทางชีววิทยา.

ราคาของเราร่วมกับบริการที่ไร้คู่แข่ง ความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพช่วยให้ดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์ก้าวสู่ผู้นำแห่งการทดสอบด้านดีเอ็นเอแห่งสหราชอาณาจัก การวิเคราะห์ DNAอที่แม่นยำของเราที่ทดสอบทุกตัวอย่างสองครั้งช่วยให้เรามีประวัติสมบูรณ์แบบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับผลการทดสอบในสหราชอาณาจักร เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ทำการทดสอบด้านดีเอ็นเอที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง เราขอให้คุณลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ผลการทดสอบการเป็นบิดาสามารถเปลี่ยนอนาคตของคุณได้ และจะเป็นการดีที่สุดที่จะใช้บริษัทที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน ISO 17025 ห้องปฏิบัติการไบโอไซเอ็นซ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ACLASS สำหรับ ISO/IEC 17025, AABB, CAOm CLIA, ASCLD/LAB-International, และ NYSDOH.


DNA Testing Accreditations


กระบวนการทดสอบทางดีเอ็นเอ(การทดสอบ DNA)

กระบวนการทดสอบทางดีเอ็นเอของเรานั้นง่ายเหมือนนับหนึ่งสองสาม ไม่ว่าคุณจะสั่งการทดสอบความเป็นบิดาเพื่อความสบายใจ การทดสอบดีเอ็นเอสำหรับการอพยพย้ายถิ่นฐาน หรือการทดสอบทางดีเอ็นเออื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย คุณจะพบว่าการทดสอบทางดีเอ็นเอทั้งหมดของเรามีความน่าเชื่อถือและสะดวกสบาย

ต่อไปนี้คือกระบวนการการทดสอบทางดีเอ็นเอเพื่อตรวจความเป็นบิดาซึ่งทำได้ภายในบ้าน ภายในเวลาเพียง 5-7 วัน เราก็จะส่งผลการทดสอบทางดีเอ็นเอของคุณไปทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์


ห้องปฏิบัติการวิจัย ดีเอ็นเอ

ความทุ่มเทให้กับมาตรฐานการทดสอบดีเอ็นเอที่เข้มงวด

ดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์ทุ่มเทให้กับมาตรฐานห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงและความยอดเยี่ยมในบริการทดสอบดีเอ็นเอ คุณสามารถเห็นได้จากการเปรียบเทียบกับบริษัทที่ทำการทดสอบดีเอ็นเออื่นๆกับเรา ดังที่แสดงไว้ในแผนผังด้านล่างนี้

ข้อเปรียบเทียบ

ดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์

ห้องแล็บที่ไม่ได้รับการรับรอง

ทำซ้ำสองครั้ง

ทดสอบ DNA แหล่งกำเนิด  ต้อง

ไม่ต้อง

การตรวจห้องแล็บประจำปี

การวิเคราะห์ DNA  ต้อง

ไม่ต้อง

DNA testing method validation

ทดสอบDNAที่บ้าน  ต้อง

ไม่ต้อง

การทดสอบความสามารถอิสระ

ชุดทดสอบ DNA  ต้อง

ไม่ต้อง

กระบวนการตรวจทานจากภายนอกแลภายใน

ชุดตรวจสอบ DNA  ต้อง

ไม่ต้อง

การปรับอุปกรณ์ตามตารางเป็นประจำพร้อมมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ห้องปฏิบัติการวิจัย ดีเอ็นเอ  ต้อง

ไม่ต้อง

มาตรฐานคุณสมบัติของผู้อำนวยการและพนักงานห้องแล็บที่เข้มงวดเพื่อให้ได้การรับรองการตรวจสอบดีเอ็นเอ

ชุดตรวจสอบ ดีเอ็นเอ  ต้อง

ไม่ต้อง

สั่งชุดทดสอบดีเอ็นเอ (ทดสอบ DNA)

เพื่อตรวจความเป็นบิดาบริการลูกค้าที่เป็นมิตรและให้ความรู้ พนักงานที่พร้อมจะตอบคำถามของคุณ โทรหาเราที่ 02-255-0620 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อสั่งซื้อชุดตรวจดีเอ็นเอวันนี้

 

คำอธิบายความเป็นบิดา   |    บริการตรวจดีเอ็นเอ    |    คำถามต่างๆ   |    เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา    |    หน้าแรก